Et digt

Retur


 

Digte defineres som en kort tekst opdelt i strofer. Den sproglige udformning er stram. hvilket betyder, at der er så få ord som muligt.

 

Man kan opdele digte i ungergenrer:

Lyrisk: Fortæller om følelser, stemninger og tanker. Ofte en subjektiv oplevelse.

Episk: Fortæller en handling. Stroferne er kronologiske. Fx folkeviser, børnesange, lejlighedssange.

Knækprosa: Versene er "knækket" over/brudt.

 

Genre:

 

Indhold:

 

Sproget:

 

Ordbilleder:

 

Realplan / billedplan

 

Form:

 

HUSK: I daglig tale siger vi: Vers og  linie.  I "digtsprog" hedder det: Strofe og vers

 

Rim:

 

 

Fortolkning: