Berettermodellens spændingskurve

Retur

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslag

Præsen-

tation

Uddyb-

ning

Point

of no

return

Konflikt optrappes

Konflikt-

løsning

Ud-

toning