IT og faget dansk

Retur

 
 • Skrivemaskine - kladde og indføring i samme hug.
 • Samle stof på nettet - redigere - omskrive. Bliver let noget uselvstændigt arbejde. Husk kildeangivelser og respekter copyright. Hak hårdt ned på en utroværdig aflevering! Slå hårdt ned på bevidstløs klippe/klistre. Kræv citationstegn.
 • Der kompenseres for en dårlig håndskrift.
 • Ordbogen er ved hånden - undgå autokorrektur - den snyder.
 • Elever må ikke tilføje ord til ordbogen.
 • En stil kan let skrives om eller rettes til efter lærers anvisning - afleveres 2. gang. Kræv at elever gemmer deres aflevering.
 • Kræv håndskrevne afleveringer en gang imellem. Der vil vedvarende være behov for at kunne skrive i hånden.
 • Chat og e-mail (SMS) fremmer skrivelyst og stavning.
 • Det er let at lægge elevarbejder på nettet. Fremmer elevens stolthed - hæng ikke eleven ud. Eleven stiller større krav til sig selv, hvis der er andre end læreren, der skal læse teksten.
 • Rapporter kan bliver meget flotte - ikke nødvendigvis gode.
 • Fotos kan nemt medtages i en rapport - husk billedtekst. Husk beskæring - tydelighed.
 • Der skal være overensstemmelse mellem layout, foto og indhold.
 • Fasthold Times størrelse 12 som skrifttypen til en stil - den mest læsevenlige. Snak evt. seriffer.
 • Pas på med brugen af clipart. De fleste passer slet ikke til dansk kultur!!! Den personlige (hjælpeløse) tegning er som oftest bedre. Brug evt. en scanner. Smarte billeder i forbindelse med en alvorlig tekst dur ikke.
 • Elever falder let for at lave en opgave flot frem for at lave den godt. Indhold skal gå forud for form. Brødteksten skal være det væsentligste.
 • Der findes udmærkede programmer til træning i skr. dansk til de mindste elever.
 • Ordbøger udgives nu også på Cd-rom. Den trykte udgave er fortsat ikke at foragte - den er med lidt øvelse hurtigere at bruge. En oplagt gaveidé.
 • Øvelser - opgaver og analysemodeller kan lægges på nettet. Det samme gælder planer og afleveringsfrister.
 • Lad eleverne lægge noget på nettet. Lær dem at lave en simpel hjemmeside. Igen gælder det, at det er budskabet, der skal i centrum.
 • Elever laver tekst til skolebladet. Autentisk tekst er altid at foretrække frem for redaktørens. Redaktøren modtager helst elektronisk tekst.
 • Elever laver tekst om hverdagen til skolens hjemmeside. Igen: Teksten er den vigtigste. Der er folk til at sørge for at det kommer på siden.
 • Nettet, skolebladet, indbydelsen, opslaget skal udnyttes motiverende. ”Som om” afleveringer til lærer fremmer ikke i længden lysten til at skrive. Ligger det skrevne offentligt tilgængelig, er det alvor. Og teksten bliver bedre.
 • Opslag, indbydelser, spørgeskemaer og elevproducerede opgaver laves med fordel på en pc’er.
 • PowerPoint kan bruges som støtte i forbindelse med en projektopgave. Undlad levende billeder og lyd. Det tager tid at lave, og det fylder meget. Styrk den mundvige fremstilling. Kræv et foredrag samme med en præsentation.
 • En tekst til den lokale presse optages lettes, hvis den leveres elektronisk.

  Muligheder/krav


 • Elever kan maile igangværende arbejde til lærer til bedømmelse.
 • Der bør komme træningsprogrammer til dansk på nettet - tilgængelig overalt. CD-rom’er er noget bøvl.
 • Flere danske opslagsværker på nettet.
 • Lærere bør uden private omkostninger og uden indblanding kunne lægge opgaver etc. på nettet. Fra skolens side skal der blot linkes til den enkelte lærers sider.
 • Maile opgaver til elever, når alle børnefamilier er på nettet.
 • Med årene får vi et lager af opgaver og tekster liggende klar til genbrug. Jeg tror ikke på en fælles samling. Kun det, man selv har arbejdet med, kan genbruges. Kollegers opgaver kan inspirere. Stjæl med arme og ben!
 • Der ligger mange rapporter, fansider, biografier m.m. på nettet til inspiration. Vurder troværdigheden!

 

  Opgaveforslag


 • Byens tårne, byens skulpturer, byens døre. Giv hver elev/gruppe et foto. Skriv ud fra dette.
 • Billedtekster. Tag et billede (fra nettet) - kommenter - fortæl.
 • Der må være en elektronisk mulighed for pennevenner - to klasser skriver sammen.
 • Klassens ”dagbog” ligger på skolens server og vedligeholdes fra samme sted.
 • Klasseavis - eventyrsamling - Blå Bog - besøget på Boldrup - digtsamling - mine interesser - mit kæledyr - mormor fortæller - det hader jeg - en god film/bog - min bedste madopskrift. Der er mange muligheder for at skrive noget med henblik på udgivelse. På nettet koster det ikke 50 ører pr. kopi.
 • Lad eleven fortælle - giv frie opgaver - kræv kvalitet.
 • Procesorienteret skrivning.
 • Julekalenderen. Mail på skift et kalenderindslag i december måned til klassekammeraterne.
 • Klassens dagbog. Læg en fælles fil på serveren. 2-3 mands grupper sørger for, at der kommer tekst på hver uge/måned. Lærer laver dagbog klar til indskrivning med angivelse af, hvilke elever, der er ansvarlige for den pågældende uge. Husk backup hver uge!
 • Private fotos kan i dag produceres på papir og CD-rom til en overkommelig pris. Nogle elever ejer et digitalt kamera. Påskøn private initiativer - det koster ikke skolen noget.

 

Ovenstående var mine tanker.

Da dette er en workshop, er det nu der skal diskuteres,

udveksles erfaringer

og kastes idéer på bordet.