Også om mange år

Retur

 

Kirsten Holst: Også om mange år

1. Hvem er Iben
2. Stig
3. Jacob
4. Peter
5. John
6. Niels
7. Marianne
8. Torben
9. Hvor gammel er Nete i begyndelsen?
10. Hvornår starter historien?
11. På hvilken side får vi første gang antydet, at moderen er syg?
12. Hvorfor er det vigtigt for Nete at komme sammen med en dreng?
13. Hvordan er Netes forhold til alkohol?
14. Hvorfor er Peter ikke begejstret for fru Lind?
15. Hvordan ser Nete på sin storebror?
16. Hvordan har Nete det med handels-skolen?
17. Hvordan går Netes 17 års fødselsdag?
18. Hvordan oplever Nete et hospital?
19. Hvordan er det gået med Købmand Søndergårds forretning?
20. Hvordan er forholdet mellem Søndergård og Netes mormor?
21. Fortæl om Netes forhold til sin far
22. Hvordan går det Nete til Hallens Fød-selsdagsfest og hvorfor?
23. Tror Nete på Gud?
24. Hvor lang tid går der, inden Nete og Peter bliver kærester?
25. Hvordan går Netes juleferie?
26. Hvornår bliver moderen indlagt igen?
27. Side 139: ”Nej, far,” sagde jeg, ”det vil jeg ikke.” Hvad er det Nete ikke vil og hvorfor?
28. Hvad synes Nete om salget af købmandsforretningen?
29. Hvordan reagerer Trine på, at de skal flytte?
30. Hvad er det, Nete finder ud af vedr. kønsroller?
31. Hvornår går det aldeles op for Nete, at moderen er døende?
32. Hvad er det for nogle roser Trine og Nete planter på moderens grav?
33. Sted?
34. Tid?
35. Personkarakteristik, faderen
36. Moderen
37. Trine
38. Peter
39. John
40. Nete
41. Miljøkarakteristik (samfundet)
42. Sproget
43. Tema(er)?
44. Forfatterens hensigt
 

Noter svarene i dit hæfte. Husk at sætte nummer ud for hvert svar. 18.11.99/HH&EK