Tine Bryld: Nora

Retur

 

Opstil - mens du læser romanen - en tidslinie med angivelse af fortællingens væsentligste begivenheder og vendepunkter.

 

Lav til hvert kapitel stikord til et kort handlingsresumé.

 

Kapitel 1, s. 5 - 13

Hvilke personer møder vi, og hvem er de?

Lav en personbeskrivelse af Lars Bernt.

Beskriv forholdet mellem Nora og Lars.

 

Kapitel 2, s. 14 - 19

Lav en personbeskrivelse af Anders.

Hvilke bekymringer har Niels?

 

Kapitel 3, s. 20 - 29

Beskriv Kristians udseende.

Beskriv Noras forhold til Kristian.

Hvorfor har Nora ingen kæreste?

Lav en personbeskrivelse af Sacha.

 

Kapitel 4, s. 30 - 38

Gør rede for uenigheden mellem Søren og Sacha.

 

Kapitel 5, s. 39 - 55

Beskriv Noras udseende.

Beskriv Noras møde med Jannik.

Beskriv Janniks udseende.

 

Kapitel 6, s. 56 - 63

Hvorfor har Nora overvejet at springe fra gymnasiet?

Beskriv Nora humør, da hun kommer hjem og er alene i lejligheden.

 

Kapitel 7, s. 64 - 68

Find eksempler på, at Marianne opfører sig underligt.

 

Kapitel 8, s. 69 - 85

Lav en personbeskrivelse af Per Arnsen, direkte og indirekte.

Beskriv Annas sygdom.

 

Kapitel 9, s. 86 - 98

Find eksempler på Noras ”storesøstermanerer” over for Anders.

Beskriv Kristians opførsel på ”Kultorvet”.

Gør rede for Mariannes og Niels’ diskussion angående Nora og Jannik.

 

Kapitel 10, s. 99 - 106

Hvorfor har Kristian ond af sig selv?

Gør rede for Kristians politiske synspunkter.

 

Kapitel 11, s. 107 - 117

Hvorfor er Niels så urolig for Marianne?

 

Kapitel 12, s. 118 - 129

Hvorfor er Kristian indlagt på den lukkede afdeling?

 

Kapitel 13, s. 130 - 138

Mener du, Nora skal have sandheden at vide?

Hvorfor - hvorfor ikke?

 

Kapitel 14, s. 139 - 155

Hvorfor er Jannik blevet boende ved Slettestrand?

Beskriv fru Arnsens opførsel og sygdom.

 

Kapitel 15, s. 156 - 163

Beskriv Noras frustrationer.

 

Kapitel 16, s. 164 - 174

Find nogle forskelle på danskere og grønlændere. (Najas betragtninger)

 

Kapitel 17, s. 175 - 184

Prøv at forklare Mariannes tilbagevendende drøm.

 

Kapitel 18, s. 185 - 200

Beskriv Johnny og hans baggrund.

 

Kapitel 19, s. 201 - 214

Forklar Noras angst.

 

Kapitel 20, s. 215 - 226

Beskriv Noras reaktion, da hun får sandheden at vide.

Tag personlig stilling til Mariannes hemmelighed.

Er det rigtig eller forkert af hende, at hun har holdt sandheden skjult? Giv begrundelser for dit svar.

Sammenlign med dit svar i kapitel 13.

 

Kapitel 21, s. 227 - 237

Hvad er ”dødsruten”?

Hvilke personer møder Nora på ”dødsruten”?

Hvorfor kalder Nora sig pludselig for Elisabeth Blixen?

 

Kapitel 22, s. 237 - 244

Beskriv Janniks reaktion på sandheden.

 

Kapitel 23, s. 245 - 248

Gør rede for Nils’ begrundelse for ikke at have fortalt sandheden.

Hvis du skulle skrive en fortsættelse af historien, hvad ville der så ske med Nora og Jannik?

 

Synsvinkel

Valg af fortællersynsvinkel

jeg-fortæller

synlig/skjult

objektiv/subjektiv

personbundet

alvidende 3. person-fortæller

 

Miljø

Hvilke miljøer møder vi i historien? Beskriv dem.

 

Tolkning og vurdering

Hvad er romanens overordnede tema?

Underordnede temaer?

Budskab?

Forfatterens holdning - hensigt?

Din personlige vurdering af romanen.

 

EH & AB